Financieel Directeur MKB bedrijf - VERVULD

Bedrijfsprofiel

Onze client is een middelgroot ondernemend privaat bedrijf (DGA structuur) in de zakelijke dienstverlening/ BtB. De organisatie heeft verschillende entiteiten in Nederland, 200+ FTE en een totale omzet van ongeveer e150 miljoen.

Standplaats van de organisatie is De Meern, Utrecht.

Meer informatie over de organisatie wordt in een persoonlijk gesprek gedeeld.

Financieel Directeur

De financieel directeur geeft uitvoering aan financieel beleid. En levert een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van de organisatie.

Finance verzorgt de financiële administratie voor alle bedrijven en vennootschappen van onze client. De organisatie heeft twee business units. Alle centrale diensten, waaronder finance, hebben als doel deze business units zo optimaal mogelijk te ondersteunen en te service. Finance bestaat uit de financieel directeur, een Business/ Financial Controller voor elke business unit en team van 6 financieel medewerkers.

Taken

 • Aansturen finance team;
 • Bepalen van het financiele beleid in overleg met de directie en aandeelhouders;
 • Opstellen van risico/ rendementsafwegingen;
 • Sparren met directie en aandeelhouders inzake financiele vraagstukken en business cases;
 • Monitoren van dagelijkse gang van zaken;
 • Liaison met (joint-venture) partners inzake financiele aangelegenheden.

Verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor kwalitatieve- en kwantitatieve invulling van het finance team;
 • Verantwoordelijk voor uitdragen visie en de vertaalslag hiervan binnen Finance dmv oa samenwerking en communicatie binnen business units en directie;
 • Verantwoordelijk voor tax planning en optimalisatie fiscale structuur;
 • Verantwoordelijk voor opstellen of beoordelen financiële deel van business cases;
 • Verantwoordelijk voor onderhouden en optimaliseren van vennootschappelijke structuur;
 • Verantwoordelijk voor uitvoering planning- en control cyclus;
 • Verantwoordelijk voor maandelijkse rapportage cyclus;
 • Verantwoordelijk voor begeleiding accountantscontrole en opstellen jaarrekeningen;
 • Verantwoordelijk voor beheer van verzekeringsportefeuille.

Gesprekspartners/ stakeholders:

 • Collega's op HQ en in de business;
 • Joint-venture partners;
 • Managers van de business units;
 • Twee DGA's;
 • Accountant, belastingdienst, verzekeraar, juristen.

Functie eisen

Om succesvol te zijn in deze organisatie en functie voldoe je aan onderstaande criteria.

 • Opleiding op HBO / WO niveau;
 • Ervaring met DGA's (zeer relevant!);
 • Ervaring met relevante wet- en regelgeving, voeren van administraties, externe verslaggeving, fiscaliteiten en bij voorkeur ondernemingsrecht;
 • Brede management- en leidinggevende ervaring;
 • Ervaring in het vertalen van een visie in tactische en operationele doelen;
 • Goede kennis van MS Office (excel) en Exact.

Competenties:

 • Inlevend - aandacht voor medewerkers, klanten en markten;
 • Verbindend - samen maken we er meer van;
 • Ondernemend - met durf nieuwe uitdagingen aangaan;
 • Enthousiast - met plezier werken.

Locatie

De Meern - Utrecht

Contactpersoon

Edwin van Lier
Meer details