Samen de juiste koers varen

In balans leven en acteren

Snelheid, kracht en strategie

Van pitch naar match
David Hunter & Associates B.V.

Blog

Categorie: Gasten
Jan Heinen6-06-2016 9:44
Donderdag 26 mei vond in Utrecht een Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Registercontrollers plaats (VRC). Op die ALV heeft de VRC gekozen voor een zelfstandige koers. Daarbij viel het besluit de samenwerking die de VRC nu heeft met de NBA (in het NBAVRC) op te zeggen. Ik ben best onder de indruk van de ontwikkelingen op dit vlak en van de keuze voor een eigen koers. Voor mij in ieder geval reden genoeg om een blog te schrijven naar aanleiding van deze gebeurtenis.

Achtergronden
De Registercontroller (RC) is een postacademische titel die bestaat naast de titel van Registeraccountant (RA)....
Lees meer
2750bekeken
Geen reacties
Categorie: Algemeen
Jan Heinen28-01-2016 9:16
Volkswagen (VW) was volop in het nieuws. Het gesjoemel met software om auto's gunstiger te laten scoren ten aanzien van verbruik en uitstoot roept heftige reacties op. De tests werden en worden natuurlijk ook al op andere manieren gemanipuleerd, maar software zo instellen dat testresultaten gunstiger uitvallen dan de motor eigenlijk presteert is de overtreffende trap. De gevolgen voor VW kunnen fors zijn. Naast de miljarden aan boetes die het concern boven het hoofd hangen is het imago flink beschadigd. Dat alles is gebeurd onder het toeziend oog van finance binnen VW.

De zoektocht naar de schuldige
Op dit moment...
Lees meer
3068bekeken
Geen reacties
Categorie: Gasten
Jan Heinen14-09-2015 10:02
Na elk incident in een organisatie of in de maatschappij barst de discussie weer los. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Na een analyse van wat fout is gegaan volgt bijna steevast de roep om meer regels. Ook de laatste crisis die we bijna achter de rug hebben heeft weer een ware hausse aan regels, richtlijnen en procedures opgeleverd. Zo hebben we als maatschappij nu onder andere de beschikking gekregen over Basel en de bankierseed voor banken en Solvency voor verzekeraars. Ook andere maatregelen die we hebben genomen zijn in de categorie van “gij zult” of “gij mag niet meer”.

Een...
Lees meer
2928bekeken
Geen reacties
Categorie: Algemeen
Jan Heinen24-08-2015 11:55
Als CFO vorm je een tandem met de CEO. Je ondersteunt de CEO bij het aansturen van de organisatie en draagt zorg voor de juistheid van de resultaten van een organisatie. De CEO en de CFO zijn belangrijke spelers bij tot het al dan niet succesvol zijn van een organisatie. Ook bij fraudegevallen die we bijvoorbeeld hebben gezien in het verleden kun je stellen dat de CEO én de CFO een cruciale rol hadden. Als CFO moet je sterk in je schoenen staan om de organisatie een goede toekomst te geven!

CFO: een dynamische en veeleisende rol
Wanneer je als...
Lees meer
2119bekeken
Geen reacties
Categorie: Algemeen
Jan Heinen18-05-2015 12:49
Wij zijn vanuit PLUC! al een tijdje bezig met ons “Finance on a Mission” initiatief. Het idee voor dat initiatief komt voort uit de zichtbare kloof tussen de manier waarop de financieel professional wordt opgeleid en de uitdagingen waar de financieel professional in de praktijk voor wordt geplaatst. In een eerder blog gaf ik al aan dat het een keuze wordt tussen meebewegen en uitsterven. Half september publiceerde de NBA/VRC een “visie op de financieel professional”. Daar zijn wij blij mee als PLUC!, omdat het de richting die wij enkele jaren geleden hebben ingezet ondersteunt. De NBA/VRC geeft vanuit de...
Lees meer
2384bekeken
Geen reacties
Categorie: Algemeen
Jan Heinen15-05-2014 11:30
Ik moet iets bekennen. Bij de start van mijn werkzame leven had ik een heel andere visie op het beroep van controller dan ik nu heb. Tot aan (en even voorbij) mijn opleiding tot Register Controller was ik namelijk van mening dat de vraag wat een organisatie doet irrelevant is voor het goed uit kunnen oefenen van het werk als controller. Daar ben ik intussen vanaf gestapt. Het is van cruciaal belang wat een organisatie doet voor je werk als controller! Het belang zit vooral in de “klik” die je met de activiteiten van je organisatie hebt.

De rol van...
Lees meer
Categorie: Algemeen
Jan Heinen16-01-2014 15:21
Het lukt ons Finance Professionals maar niet ons te ontworstelen aan de discussie of we nu een business partner moeten zijn of een scorekeeper. Al minimaal 15 jaar vermaken we ons met deze discussie, met af en toe een nadruk op de business partner of op de scorekeeper. Die zwaai is dan vaak ingegeven door hoe goed het gaat met de economie of door een schandaal. Eigenlijk is het een non-discussie. Het ‘scorekeeper kamp’ roept dat eerst “de basis op orde” moet zijn. De ‘Business Partner partij’ benadrukt dat we vooral mee moeten denken met de organisatie en vooruit moeten...
Lees meer
3228bekeken
Geen reacties
Categorie: Gasten
Marinus de Pooter21-11-2013 11:28
Organisatiebrede interne beheersing

De ‘huisregels’ van de organisatie blijken in de praktijk een verwaarloosd onderwerp. Doorgaans is er geen goed overzicht aanwezig van alle geldende reglementen, voorschriften, richtlijnen, procedures, protocollen, instructies enzovoort. Duidelijkheid over deze onderlinge afspraken is echter essentieel voor effectieve en efficiënte samenwerking. Dit artikel gaat over het vinden van een passende balans tussen zelforganisatie en sturing, tussen vrijlaten en voorschrijven, tussen vertrouwen en controleren bij alle aspecten van beleidsrealisatie en bedrijfsvoering.


Ondernemers en bestuurders starten activiteiten die zij kansrijk achten om daar voordelen uit te behalen. Door bedrijfsactiviteiten te beginnen of over te nemen, hebben zij te...
Lees meer
3428bekeken
Geen reacties
Categorie: Algemeen
Jan Heinen31-10-2013 10:31
Otwin van Dijk (2e kamerlid van de PvdA) gaat vandaag aan Staatsecretaris Van Rijn vragen in gesprek te gaan over het instellen van een “overhead-norm”. Mocht het werkelijk zo ver komen dat een overhead-norm nodig blijkt, is dat natuurlijk een brevet van onvermogen voor de sector. Het is een signaal dat (een deel van) de sector zelf nog niet doorheeft wat het betekent om doelmatig met middelen om te gaan. Ook zegt het iets over de financieel professional van de instelling die boven het “acceptabele” niveau van overhead zit. Bovendien gaat het sturen op een norm helemaal niet werken. De...
Lees meer
2349bekeken
Geen reacties
Categorie: Gasten
Jan Heinen16-09-2013 12:16
Gisteren werd in een uitzending van Zembla ingegaan op Vion. Vion zou frauderen met het “beter leven” keurmerk door ook “gewoon” vlees te leveren als “beter leven” vlees. Op dat “beter leven” vlees zit een hogere marge. We weten nog niet of het waar is natuurlijk. Als het waar is hebben we opnieuw een schandaal te pakken in de vleesverwerkende industrie. Dat zal niet helpen bij het beeld dat we hebben over de vleesverwerkende industrie. Maar, los van of het nieuwe schandaal waar is, als Financial bij Vion kun je nu sowieso aan de bak! Waarom? Omdat de signalen wijzen...
Lees meer
1872bekeken
Geen reacties