Privacy statement

David Hunter B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Deze Privacy Policy beschrijft onze omgang met het verzamelen en gebruik van de verkregen informatie via onze website. Door deze site te gebruiken, stemt u in met deze Privacy Policy voorwaarden die hieronder beschreven staan. Indien u het hier niet mee eens bent, willen wij u vragen niet langer van onze site gebruik te maken. Ons bureau, David Hunter B.V. heeft een speciale Code samengesteld aangaande het verwerken en beheren van (uw) gegevens. Bij het verwerken van deze gegevens respecteren wij uw privacy, onder andere door naleving van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens.

Algemene bezoekersgegevens.

Via deze website kan David Hunter B.V. algemene, niet persoonlijke, identificeerbare bezoekersgegevens verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt ter verbetering van onze website. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de hoeveelheid bezoekers en het aantal klikken op bepaalde pagina’s. Daarnaast kunnen we in bepaalde gevallen automatisch informatie verzamelen zoals het type browser, IP-adres en de wijze waarop men surft.

Links naar andere websites

Onze website kan verwijzingen, zoals links of banners bevatten naar andere websites, die een ander privacybeleid hanteren. David Hunter B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor het privacybeleid, noch de inhoud van deze sites.

Kandidaten

Uw Curriculum Vitae (CV)
David Hunter B.V. gaat vertrouwelijk en respectvol om met gegevens van opdrachtgevers en kandidaten en zal geen gegevens openbaar maken zonder uw toestemming. Kandidaten hebben de mogelijkheid hun CV naar ons te versturen, zodat wij hun gegevens en wensen kunnen matchen met die van onze opdrachtgevers. Wij zullen deze gegevens nooit via het Internet beschikbaar stellen. Het CV wordt opgeslagen in onze lokale database, waartoe slechts onze eigen consultants toegang hebben. Kandidaatgegevens zullen nooit naar potentiële werkgevers worden verstuurd zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Opvragen informatie

Kandidaten kunnen te allen tijde opvragen welke informatie over hen wordt bewaard. Ze kunnen om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij David Hunter B.V. of ze kunnen dit zelf wijzigingen indien ze beschikken over een login account op de website. Kandidaten die zich via de website aanmelden, ontvangen een schriftelijke bevestiging van de inschrijving en persoonlijke inloggegevens.